Εταιρία

Στόχος της COSTW!SE είναι να βρίσκεται οπωσδήποτε ανάμεσα στις εταιρίες που θα συγκαταλέγονται στις επιλογές ενός πελάτη όταν πρόκειται για υπηρεσίες Κοστολόγησης.
Η επιχείρηση προσπαθεί να πετυχαίνει τον παραπάνω στόχο, κυρίως μέσα από την αξίωση άριστης γνώσης του αντικειμένου της Κοστολόγησης από τα στελέχη της, ώστε να διατηρείται υψηλή η ποιότητα των παραδοτέων στον πελάτη.

Η COSTW!SE επιδιώκει να προσφέρει με τις υπηρεσίες της ουσιαστική αξία στους πελάτες της, μέσα σε κλίμα εμπιστοσύνης και να αμείβεται μόνον για αυτό.

Να είναι κοινωνικά υπεύθυνη στηρίζοντας τις μικρότερες/ πιο αδύναμες οικονομικά επιχειρήσεις στα θέματα κοστολόγησης με χαμηλές χρεώσεις και να είναι εργοδότης ίσων ευκαιριών. 

Η COSTW!SE ακούει προσεκτικά τις ανάγκες των πελατών της, παρέχει επιπλέον συμβουλές και υποστήριξη σε θέματα διοίκησης της επιχείρησης όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο και συμπεριφέρεται ως πραγματικός συνεργάτης του πελάτη τηρώντας απόλυτη εχεμύθεια για όλα τα στοιχεία και τις πληροφορίες που ανταλλάσσονται με αυτόν.


Υπηρεσίες

 • Υπηρεσία Costing

  Η υπηρεσία Costing απευθύνεται σε πελάτες οι οποίοι αναζητούν τρόπους υπολογισμού του κόστους των προϊόντων που παράγουν ή των υπηρεσιών που παρέχουν.
  Για τις ανάγκες αυτής της υπηρεσίας διενεργούνται μελέτες που εντοπίζουν τα κόστη και άλλα στοιχεία λειτουργίας σε μια επιχείρηση και τα επιμερίζουν με τον πιο ενδεδειγμένο τρόπο στα προϊόντα/υπηρεσίες.

  Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται διάφορα διεθνώς αναγνωρισμένα μοντέλα κοστολόγησης, τα οποία εφαρμόζονται ήδη από χιλιάδες επιχειρήσεις ανά τον κόσμο.
  Τα στελέχη της COSTW!SE με τις γνώσεις και την εμπειρία που διαθέτουν, είναι σε θέση να επιλέγουν το κατάλληλο κοστολογικό μοντέλο και να το εφαρμόζουν με τον τρόπο που αρμόζει στην επιχείρηση-πελάτη.
 • Υπηρεσία SEMINARS
   
  Η υπηρεσία SEMINARS αναφέρεται σε Σεμινάρια Διοικητικής Λογιστικής. Για τη διενέργεια Σεμιναρίου Διοικητικής Κοστολόγησης,  στελέχη  της  COSTW!SE προσκαλούνται από επιχειρήσεις ή οργανισμούς ως εισηγητές. Η COSTW!SE διαθέτει έναν τεράστιο όγκο υλικού παρουσίασης για τη διοικητική λογιστική που έχει φτιαχτεί διαχρονικά από τα στελέχη της και βασίζεται σε τρεις πυλώνες:
   
  Α) Στην εμπειρία των στελεχών που αποκόμισαν κατά την ανάπτυξη μεθόδων Κοστολόγησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε διάφορες επιχειρήσεις.
  Β) Στην θεωρία για τη διοικητική Κοστολόγηση της Ελληνικής και της ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας.
  Γ) Στην παρακολούθηση σεμιναρίων Κοστολόγησης στο εξωτερικό. 
  Τα στελέχη της COSTW!SE έχουν εκπαιδεύσει περισσότερους από 400 επιχειρηματίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό επάνω σε θέματα Διοικητικής Κοστολόγησης, αποσπώντας θετικές κριτικές για τη μεταδοτικότητα των εισηγητών.
  Τα θέματα που περιέχονται μεταξύ άλλων στο σεμινάριο είναι τα εξής:
  • Έννοιες και είδη του κόστους
  • Κέντρα κόστους
  • Συνταγές - Bill Of Materials
  • Μέθοδοι αποτίμησης Α΄ υλών
  • Φύρα παραγωγής
  • Πλάνο διαδικασιών και οργανόγραμμα
  • Μέθοδοι αποσβέσεων
  • Κόστος εργασίας
  • Κόστος μηχανών
  • Μέθοδοι κοστολόγησης (κατά παραγγελία, με κέντρα κόστους κ.α.)
  Στο τέλος του κάθε σεμιναρίου παρουσιάζονται παραδείγματα από την πράξη της κοστολόγησης σε επιχειρήσεις και λύνονται διάφορες ασκήσεις για την καλύτερη εμπέδωση του αντικειμένου.
  Με την παρακολούθηση του σεμιναρίου αποκτάται η ευχέρεια αντιμετώπισης και λύσης θεμάτων επιμερισμού του κόστους σε προϊόντα ή υπηρεσίες συν τις βασικές γνώσεις για το τι σημαίνει Διοικητική Κοστολόγηση και πώς αυτή μπορεί να ενταχθεί στην καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης. 

   
 • Υπηρεσία Due Diligence
   
  Η υπηρεσία Due Diligence σχετίζεται με την αξιολόγηση του ρίσκου συναλλαγών  (εμπορικών, οικονομικών κ.α.) από φορείς του εξωτερικού προς την Ελλάδα.

  Λήπτες αυτής της υπηρεσίας είναι ασφαλιστικές εταιρίες, τράπεζες ή άλλες μεγάλες εταιρίες και οργανισμοί, που θέλουν να εκτιμήσουν τον κίνδυνο μιας συναλλαγής όπως M&A, single trade κ.α. από πριν, έτσι ώστε να καθορίσουν ανάλογα τις ενέργειές τους ως πχ. προς τα ασφάλιστρα και τα έξοδά τους ή να αποφύγουν να εμπλακούν σε συναλλαγές οι οποίες κρίνονται επίφοβες.
   
  Στα πλαίσια αυτής της υπηρεσίας, οι σύμβουλοι της COSTW!SE μελετούν τα οικονομικά στοιχεία μιας επιχείρησης η οποία πρόκειται να εμπλακεί σε συναλλαγή με εταιρία από το εξωτερικό, και γνωμοδοτούν σχετικά με τον κίνδυνο της συναλλαγής στην αντισυμβαλλόμενη εταιρία.
   
  Κατ΄επέκταση της παραπάνω υπηρεσίας, οι σύμβουλοι της εταιρίας καλούνται να διενεργήσουν επιτόπιους ελέγχους, να μεσολαβήσουν για οικονομικούς διακανονισμούς, να εκκινήσουν και να επιβλέψουν νομικές διαδικασίες κλπ. Ενδεικτικά, πελάτες που κάνουν χρήση της υπηρεσίας Due Diligence είναι ξένες τράπεζες, εταιρίες ασφάλισης πιστώσεων, βιομηχανίες, εμπορικές εταιρίες, επενδυτικοί οργανισμοί κ.α.

Νέα


27, Σεπτεμβρίου 2017

Άρθρο με τα διάφορα είδη κοστολόγησης


12, Ιουλίου 2017

Article in Fortune Magazine about conducting business in Ivory Coast/ Cote d' Ivoire


10, Ιουνίου 2017

Article in Greek newspaper "Kathimerini" about an investment in Skiathos


03, Απριλίου 2017

Interesting article about China's investments in Africa


22, Ιουλίου 2015

Capital Controls in Greece


15, Ιουνίου 2015

THE SQUEEZE #3


07, Μαΐου 2015

Οδηγός για εξαγωγές προϊόντων στο Λουξεμβούργο


27, Απριλίου 2015

Οδηγός για εξαγωγές προϊόντων στην Ιρλανδία


20, Απριλίου 2015

Οδηγός για εξαγωγές προϊόντων στη Φινλανδία


19, Απριλίου 2015

Οδηγός για εξαγωγές προϊόντων στη Δανία


30, Μαρτίου 2015

Οδηγός για εξαγωγές προϊόντων στο Βέλγιο


26, Μαρτίου 2015

Οδηγός για εξαγωγές προϊόντων στην Αυστρία


15, Μαρτίου 2015

Οδηγός για εξαγωγές προϊόντων στη Μεγάλη Βρετανία


09, Μαρτίου 2015

Οδηγός για εξαγωγές προϊόντων στην Ισπανία


03, Μαρτίου 2015

Οδηγός για εξαγωγές προϊόντων στην Ολλανδία


23, Φεβρουαρίου 2015

Οδηγός για εξαγωγές προϊόντων στην Ιταλία


18, Φεβρουαρίου 2015

Οδηγός για εξαγωγές προϊόντων στη Γερμανία


09, Φεβρουαρίου 2015

Οδηγός για εξαγωγές προϊόντων στη Γαλλία


29, Ιανουαρίου 2015

Είναι ο φόβος εργαλείο διοίκησης;


11, Νοεμβρίου 2014

Συνέντευξη του Μιλτιάδη Γκουζούρη στο Platform.gr


05, Αυγούστου 2014

Τι σημαίνει ο όρος Power train (μηχανολογία)


04, Μαΐου 2014

Η COSTWISE ΣΤΟ EXPORTGATE ΤΗΣ EUROBANK!


23, Οκτωβρίου 2013

Το βασιλικό ζεύγος της Ολλανδίας στο OrangeGrove!


06, Οκτωβρίου 2013

Costing model for LIÁ


26, Σεπτεμβρίου 2013

To ORANGE GROVE είναι εδώ!


01, Σεπτεμβρίου 2013

Σεμινάριο Κοστολόγησης από την Pricewaterhouse Coopers στις 1/10/2013


29, Αυγούστου 2013

Αρθρο: Η τιμολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις


10, Ιουλίου 2013

Πρακτικός οδηγός Κοστολόγησης για μικρές επιχειρήσεις από την COSTWISE


05, Ιουλίου 2013

Νέα συνέντευξη στο BNR (NL)


02, Ιουλίου 2013

Συνέντευξη στο Business News Radio (BNR-NL)


18, Ιουνίου 2013

Άρθρο στην εφημερίδα "ΕΘΝΟΣ" (Ελλάδα)


01, Μαρτίου 2013

Συνέντευξη στο τηλεοπτικό κανάλι "DIGI24" (Ρουμανία)


13, Ιουλίου 2012

Συνέντευξη στο τηλεοπτικό κανάλι "ARTE" (Γερμανία)


23, Μαΐου 2012

Άρθρο στους NEW YORK TIMES (Η.Π.Α.)


07, Οκτωβρίου 2011

Συνέντευξη στην τηλεοπτική εκπομπή "Nieuwsuur" (Ολλανδία)


18, Φεβρουαρίου 2011

Άρθρο στην εφημερίδα Ναυτεμπορική (Ελλάδα)

Οργάνωση

Η COSTW!SE είναι συμβουλευτική εταιρία που ξεκίνησε από την Ελλάδα και πλέον έχει δραστηριότητες σε Ευρώπη, Αμερική, Αφρική και Ασία. 

Η εταιρία παρέχει υπηρεσίες κοστολόγησης καθώς και financial- και operational due diligence σε επιχειρήσεις από διάφορους κλάδους.

Τα έργα εκτελούνται από ομάδες ειδικών (project teams) υπό την επίβλεψη ενός υπευθύνου έργου (project manager) ενώ η τελική ευθύνη όλων των έργων βρίσκεται στα χέρια του Γενικού Διευθυντή της εταιρίας.

Η εταιρία χρησιμοποιεί όλες τις μοντέρνες μεθόδους στον τρόπο λειτουργίας της. Έτσι για παράδειγμα γίνεται εκτεταμένη χρήση τεχνολογιών cloud computing, με στόχο την μεγιστοποίηση της ευελιξίας των συμβούλων, τη μείωση των δαπανών και την απόδοση των εξοικονομήσεων αυτών στον πελάτη.  

Επικοινωνία

COSTWISE Ltd.

Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας.


 captcha refresh

 

 Designed & Developed by ZootHoot