Η COSTWISE ΣΤΟ EXPORTGATE ΤΗΣ EUROBANK!


04.05.2014

Η Costwise είναι μία από τις εταιρίες που συμμετέχουν ως preferred partners στο Exportgate της Eurobank!
Για τον σκοπό αυτό δημιουργήθηκε μια μίνι παρουσίαση εντός του περιβάλλοντος του Exportgate ώστε να κατατοπίζονται οι εν δυνάμει εξαγωγείς ως προς τα θέματα που αφορούν την κοστολόγηση.
Επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο για να μεταφερθείτε στη σελίδα της Costwise/Eurobank-Exportgate:
https://www.exportgate.gr/overview/ksp/120920_cw/ksp.html

 Designed & Developed by ZootHoot