Εταιρία

Στόχος της COSTW!SE είναι να βρίσκεται οπωσδήποτε ανάμεσα στις εταιρίες που θα συγκαταλέγονται στις επιλογές ενός πελάτη όταν πρόκειται για υπηρεσίες Κοστολόγησης.
Η επιχείρηση προσπαθεί να πετυχαίνει τον παραπάνω στόχο, κυρίως μέσα από την αξίωση άριστης γνώσης του αντικειμένου της Κοστολόγησης από τα στελέχη της, ώστε να διατηρείται υψηλή η ποιότητα των παραδοτέων στον πελάτη.

Η COSTW!SE επιδιώκει να προσφέρει με τις υπηρεσίες της ουσιαστική αξία στους πελάτες της, μέσα σε κλίμα εμπιστοσύνης και να αμείβεται μόνον για αυτό.

Να είναι κοινωνικά υπεύθυνη στηρίζοντας τις μικρότερες/ πιο αδύναμες οικονομικά επιχειρήσεις στα θέματα κοστολόγησης με χαμηλές χρεώσεις και να είναι εργοδότης ίσων ευκαιριών. 

Η COSTW!SE ακούει προσεκτικά τις ανάγκες των πελατών της, παρέχει επιπλέον συμβουλές και υποστήριξη σε θέματα διοίκησης της επιχείρησης όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο και συμπεριφέρεται ως πραγματικός συνεργάτης του πελάτη τηρώντας απόλυτη εχεμύθεια για όλα τα στοιχεία και τις πληροφορίες που ανταλλάσσονται με αυτόν.


Υπηρεσίες

 • Υπηρεσία MELETi

  Η υπηρεσία MELETi απευθύνεται σε πελάτες οι οποίοι αναζητούν τρόπους υπολογισμού του κόστους των προϊόντων που παράγουν ή των υπηρεσιών που παρέχουν.
  Για τις ανάγκες αυτής της υπηρεσίας διενεργούνται μελέτες που εντοπίζουν τα κόστη και άλλα στοιχεία λειτουργίας σε μια επιχείρηση και τα επιμερίζουν με τον πιο ενδεδειγμένο τρόπο στα προϊόντα/υπηρεσίες.

  Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται διάφορα διεθνώς αναγνωρισμένα μοντέλα κοστολόγησης, τα οποία εφαρμόζονται ήδη από χιλιάδες επιχειρήσεις ανά τον κόσμο.
  Τα στελέχη της COSTW!SE με τις γνώσεις και την εμπειρία που διαθέτουν, είναι σε θέση να επιλέγουν το κατάλληλο κοστολογικό μοντέλο και να το εφαρμόζουν με τον τρόπο που αρμόζει στην επιχείρηση-πελάτη.
 • Υπηρεσία SEM!NARIO
   
  Η υπηρεσία SEM!NARIO αναφέρεται σε Σεμινάρια Διοικητικής Λογιστικής. Για τη διενέργεια Σεμιναρίου Διοικητικής Κοστολόγησης,  στελέχη  της  COSTW!SE προσκαλούνται από επιχειρήσεις ή οργανισμούς ως εισηγητές. Η COSTW!SE διαθέτει έναν τεράστιο όγκο υλικού παρουσίασης για τη διοικητική λογιστική που έχει φτιαχτεί διαχρονικά από τα στελέχη της και βασίζεται σε τρεις πυλώνες:
   
  Α) Στην εμπειρία των στελεχών που αποκόμισαν κατά την ανάπτυξη μεθόδων Κοστολόγησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε διάφορες επιχειρήσεις.
  Β) Στην θεωρία για τη διοικητική Κοστολόγηση της Ελληνικής και της ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας.
  Γ) Στην παρακολούθηση σεμιναρίων Κοστολόγησης στο εξωτερικό. 
  Τα στελέχη της COSTW!SE έχουν εκπαιδεύσει περισσότερους από 400 επιχειρηματίες στην Ελλάδα επάνω σε θέματα Διοικητικής Κοστολόγησης, αποσπώντας θετικές κριτικές για τη μεταδοτικότητα των εισηγητών, το έργο και την αποτελεσματικότητα του SEM!NARIO σε ποσοστό που αγγίζει το 97%. 
  Τα θέματα που περιέχονται μεταξύ άλλων στο σεμινάριο είναι τα εξής:
  • Έννοιες και είδη του κόστους
  • Κέντρα κόστους
  • Συνταγές - Bill Of Materials
  • Μέθοδοι αποτίμησης Α΄ υλών
  • Φύρα παραγωγής
  • Πλάνο διαδικασιών και οργανόγραμμα
  • Μέθοδοι αποσβέσεων
  • Κόστος εργασίας
  • Κόστος μηχανών
  • Μέθοδοι κοστολόγησης (κατά παραγγελία, με κέντρα κόστους κ.α.)
  Στο τέλος του κάθε σεμιναρίου παρουσιάζονται παραδείγματα από την πράξη της κοστολόγησης σε επιχειρήσεις και λύνονται διάφορες ασκήσεις για την καλύτερη εμπέδωση του αντικειμένου.
  Με την παρακολούθηση του σεμιναρίου αποκτάται η ευχέρεια αντιμετώπισης και λύσης θεμάτων επιμερισμού του κόστους σε προϊόντα ή υπηρεσίες συν τις βασικές γνώσεις για το τι σημαίνει Διοικητική Κοστολόγηση και πώς αυτή μπορεί να ενταχθεί στην καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης. 

   
 • Υπηρεσία S!MVOULI
   
  Η υπηρεσία S!MVOULI είναι μια καινοτόμα υπηρεσία της COSTWISE που απευθύνεται σε επιχειρηματίες οι οποίοι αναζητούν υποστήριξη από έμπειρο σύμβουλο για την επίλυση προβλημάτων/αποριών που σχετίζονται με την Κοστολόγηση στην δική τους επιχείρηση.
   
  Η υπηρεσία S!MVOULI σε 3 βήματα:
   
  1) Ο ενδιαφερόμενος επικοινωνεί με την COSTWISE μέσω τηλεφώνου/e-mail/fax/επίσκεψης και περιγράφει περιληπτικά το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ή τις απορίες που έχει.
   
  2) Ο σύμβουλος κρίνει το πρόβλημα ή τις απορίες ως προς την φύση τους και τον βαθμό δυσκολίας. Στη συνέχεια κάνει μια εκτίμηση (δεσμευτική) για την ώρα που θα χρειαστεί και για το κόστος και κατόπιν ορίζεται ραντεβού στον χώρο που επιθυμεί ο πελάτης ή ορίζεται ημέρα και ώρα τηλεδιάσκεψης.
   
  3) Ξεκινά η συνεδρία. Η ώρα λήξης θα είναι η ώρα που θα επιλυθούν όλα τα προβλήματα/απορίες του πελάτη όσος χρόνος και εάν χρειαστεί ενώ η χρέωση θα είναι βασισμένη στην εκτίμηση που έγινε από τον σύμβουλο στο βήμα 2. 

  Σημ.: Η εξόφληση του ποσού που θα συμφωνηθεί, θα πρεπει να έχει γίνει τουλάχιστον ΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΡΙΝ από την ημερομηνία της συνεδρίας με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό της COSTWISE. Σε περίπτωση που ο πελάτης αποφασίσει τελικά να αναθέσει στην COSTWISE μελέτη κοστολόγησης, τότε το κόστος της υπηρεσίας S!MVOULI θα παρέχεται ώς έκπτωση στο κόστος της μελέτης.
 • Υπηρεσία YPOST!RIKSI
   
  Η YPOST!RIKSI περιέχει υπηρεσίες που είναι υποστηρικτικές προς τη Διοικητική Λογιστική:
   
  α) Διοίκηση Παραγωγής
  β) Tυποποίηση Διαδικασιών*
  γ) Μείωση Κόστους Λειτουργίας - Cost Reduction*
  δ) Τιμολόγηση
  ε) 6-Sigma Costing
   
  Όλες οι παραπάνω υπηρεσίες εκτελούνται από απόλυτα εξειδικευμένα και έμπειρα στελέχη στο κάθε αντικείμενο. Οι υπηρεσίες αυτές συνδράμουν κατά πολύ μεγάλο ποσοστό στην εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης και στον καλύτερο έλεγχό της από την διοίκηση.
  *Η υπηρεσία παρέχεται μέσω προσεκτικά επιλεγμένων παρόχων οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι με την εταιρία μας.
 • Υπηρεσία FORENS!C

  Η υπηρεσία FORENS!C είναι μια από τις σπάνιες για τα Ελληνικά δεδομένα υπηρεσίες που παρέχει η COSTW!SE.

  Πρόκειται για την εφαρμογή τεχνικών για τον εντοπισμό οικονομικών ελλειμάτων σε μια επιχείρηση ή έναν οργανισμό, τον καλύτερο έλεγχο και παρακολούθηση μεγάλου όγκου χρηματοροών και τον υπολογισμό κύκλου εργασιών και κερδών από παράνομες ή κρυφές δραστηριότητες.

  Πορίσματα από την συγκεκριμένη υπηρεσία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πραγματογνωμοσύνη για δικαστικές υποθέσεις ή για την αποκάλυψη ατασθαλιών στο εσωτερικό μεγάλων επιχειρήσεων.
 • Υπηρεσία POR!SMA
   
  Η υπηρεσία POR!SMA σχετίζεται με την αξιολόγηση του ρίσκου συναλλαγών  (εμπορικών, οικονομικών κ.α.) από φορείς του εξωτερικού προς την Ελλάδα.
  Λήπτες αυτής της υπηρεσίας είναι ασφαλιστικές εταιρίες, τράπεζες ή άλλες μεγάλες εταιρίες και οργανισμοί, που θέλουν να εκτιμήσουν τον κίνδυνο μιας συναλλαγής από πριν, έτσι ώστε να καθορίσουν ανάλογα τις ενέργειές τους ως πχ. προς τα ασφάλιστρα και τα έξοδά τους ή να αποφύγουν να εμπλακούν σε συναλλαγές οι οποίες κρίνονται επίφοβες.
   
  Στα πλαίσια αυτής της υπηρεσίας, οι σύμβουλοι της COSTW!SE μελετούν τα οικονομικά στοιχεία μιας επιχείρησης η οποία πρόκειται να εμπλακεί σε συναλλαγή με εταιρία από το εξωτερικό, και γνωμοδοτούν σχετικά με τον κίνδυνο της συναλλαγής στην αντισυμβαλλόμενη εταιρία.
   
  Κατ΄επέκταση της παραπάνω υπηρεσίας, οι σύμβουλοι της εταιρίας καλούνται να διενεργήσουν επιτόπιους ελέγχους, να μεσολαβήσουν για οικονομικούς διακανονισμούς, να εκκινήσουν και να επιβλέψουν νομικές διαδικασίες κλπ. Ενδεικτικά, πελάτες που κάνουν χρήση της υπηρεσίας POR!SMA είναι ξένες τράπεζες, εταιρίες ασφάλισης πιστώσεων, βιομηχανίες, εμπορικές εταιρίες, επενδυτικοί οργανισμοί κ.α.

Νέα


24, Δεκεμβρίου 2015

HOLIDAY GREETINGS


22, Ιουλίου 2015

Capital Controls in Greece


15, Ιουνίου 2015

THE SQUEEZE #3


07, Μαΐου 2015

Οδηγός για εξαγωγές προϊόντων στο Λουξεμβούργο


27, Απριλίου 2015

Οδηγός για εξαγωγές προϊόντων στην Ιρλανδία


20, Απριλίου 2015

Οδηγός για εξαγωγές προϊόντων στη Φινλανδία


19, Απριλίου 2015

Οδηγός για εξαγωγές προϊόντων στη Δανία


30, Μαρτίου 2015

Οδηγός για εξαγωγές προϊόντων στο Βέλγιο


26, Μαρτίου 2015

Οδηγός για εξαγωγές προϊόντων στην Αυστρία


15, Μαρτίου 2015

Οδηγός για εξαγωγές προϊόντων στη Μεγάλη Βρετανία


09, Μαρτίου 2015

Οδηγός για εξαγωγές προϊόντων στην Ισπανία


03, Μαρτίου 2015

Οδηγός για εξαγωγές προϊόντων στην Ολλανδία


23, Φεβρουαρίου 2015

Οδηγός για εξαγωγές προϊόντων στην Ιταλία


18, Φεβρουαρίου 2015

Οδηγός για εξαγωγές προϊόντων στη Γερμανία


09, Φεβρουαρίου 2015

Οδηγός για εξαγωγές προϊόντων στη Γαλλία


29, Ιανουαρίου 2015

Είναι ο φόβος εργαλείο διοίκησης;


18, Δεκεμβρίου 2014

Άρθρο του γενικού διευθυντή της Costwise για την Κοστολόγηση στην Ελλάδα


13, Δεκεμβρίου 2014

Συνέντευξη του Μιλτιάδη Γκουζούρη στο FORTUNE GREECE


11, Νοεμβρίου 2014

Συνέντευξη του Μιλτιάδη Γκουζούρη στο Platform.gr


05, Αυγούστου 2014

Τι σημαίνει ο όρος Power train (μηχανολογία)


04, Μαΐου 2014

Η COSTWISE ΣΤΟ EXPORTGATE ΤΗΣ EUROBANK!


22, Φεβρουαρίου 2014

Ο Γενικός Διευθυντής της COSTWISE σε σύσκεψη Ευρωπαϊκών εταιριών στις Βρυξέλλες


16, Ιανουαρίου 2014

Βράβευση του Γενικού Διευθυντή της COSTWISE από την Δ.Α.ΣΤΑ. Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε./μονάδα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας


23, Νοεμβρίου 2013

Ο Γ.Δ. της COSTWISE Μιλτιάδης Γκουζούρης ομιλητής στα Knowledge Shots στο Μέγαρο Μουσικής


23, Οκτωβρίου 2013

Το βασιλικό ζεύγος της Ολλανδίας στο OrangeGrove!


06, Οκτωβρίου 2013

Costing model for LIÁ


26, Σεπτεμβρίου 2013

To ORANGE GROVE είναι εδώ!


25, Σεπτεμβρίου 2013

Λογισμικό Κοστολόγησης από την COSTWISE για τη Lila Nova.


01, Σεπτεμβρίου 2013

Σεμινάριο Κοστολόγησης από την Pricewaterhouse Coopers στις 1/10/2013


29, Αυγούστου 2013

Αρθρο: Η τιμολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις


10, Ιουλίου 2013

Πρακτικός οδηγός Κοστολόγησης για μικρές επιχειρήσεις από την COSTWISE


05, Ιουλίου 2013

Νέα συνέντευξη στο BNR (NL)


02, Ιουλίου 2013

Συνέντευξη στο Business News Radio (BNR-NL)


18, Ιουνίου 2013

Άρθρο στην εφημερίδα "ΕΘΝΟΣ" (Ελλάδα)


14, Μαΐου 2013

Άρθρο στο περιοδικό WirtschaftsWoche (Γερμανία)


04, Μαρτίου 2013

Στην οικία του Πρέσβη της Γαλλίας


01, Μαρτίου 2013

Συνέντευξη στο τηλεοπτικό κανάλι "DIGI24" (Ρουμανία)


28, Φεβρουαρίου 2013

Στην οικία του Πρέσβη της Ολλανδίας


23, Ιανουαρίου 2013

Με τον Πρέσβη της Κίνας


16, Νοεμβρίου 2012

Με τον CEO της τσιμεντοβιομηχανίας "HALYPS" του ομίλου "Italcementi"


13, Ιουλίου 2012

Συνέντευξη στο τηλεοπτικό κανάλι "ARTE" (Γερμανία)


23, Μαΐου 2012

Άρθρο στους NEW YORK TIMES (Η.Π.Α.)


15, Φεβρουαρίου 2012

Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πειραιά


07, Οκτωβρίου 2011

Με τον Υπουργό Ανάπτυξης


07, Οκτωβρίου 2011

Συνέντευξη στην τηλεοπτική εκπομπή "Nieuwsuur" (Ολλανδία)


18, Φεβρουαρίου 2011

Άρθρο στην εφημερίδα Ναυτεμπορική (Ελλάδα)

Οργάνωση

Η COSTW!SE είναι μονοπρόσωπη ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία με έδρα την Αθήνα και τόξο δραστηριοποίησης την Ελλάδα (60%) και το εξωτερικό (40%).

Η εταιρία παρέχει υπηρεσίες κοστολόγησης σε επιχειρήσεις από διάφορους κλάδους και προγραμματίζει software κατά παραγγελία για τον σκοπό αυτό.

Τα έργα εκτελούνται από ομάδες ειδικών (project teams) υπό την επίβλεψη ενός υπευθύνου έργου (project manager) ενώ η τελική ευθύνη όλων των έργων βρίσκεται στα χέρια του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρίας.

Η εταιρία χρησιμοποιεί όλες τις μοντέρνες μεθόδους στον τρόπο λειτουργίας της. Έτσι για παράδειγμα γίνεται εκτεταμένη χρήση τεχνολογιών cloud computing, με στόχο την μεγιστοποίηση της ευελιξίας των συμβούλων, τη μείωση των δαπανών και την απόδοση των εξοικονομήσεων αυτών στον πελάτη.  

Επικοινωνία

Αντώνη Τρίτση 21 
ΤΚ 57001
Θεσσαλονίκη
(περιοχή "Παλατάκι") 

Τ. 2314 002 781
F. 2312 204934


 captcha refresh